ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ

ਦਫ਼ਤਰ

Office_Sundopt

Office_Sundopt

Conference Room

ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ

Employees World_Sundopt

ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ_ਸੰਪਾਦਕ

Team work_Sundopt

ਟੀਮ ਵਰਕ_ਸੰਡੋਪਟ

ਫੈਕਟਰੀ

Led Linear Producting

LED ਲੀਨੀਅਰ ਉਤਪਾਦਨ

Integrating sphere test

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗੋਲਾਕਾਰ ਟੈਸਟ

Insulation resistance Test

ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਟੈਸਟ

QA room_Sundopt

QA Room_Sundopt